Hướng dẫn kích hoạt bản quyền Bitdefender

Hướng dẫn kích hoạt bitdefender

Hướng dẫn kích hoạt bản quyền/license Bitdefender Internet Security chính hãng

Bitdefender Internet Security được cung cấp bản quyền/license dưới dạnh thẻ cào, với vài thao tác đơn giản, người dùng đã có thể sử dụng phần mềm bản quyền chính hãng bảo vệ cho 1 thiết bị suốt 12 tháng của Bitdefender.

Time needed: 3 minutes.

Hướng dẫn kích hoạt bản quyền/license phần mềm Bitdefender Internet Secuirty chính hãng

  1. Truy cập vào Bitdefender Central & tạo tài khoản

    Truy cập Bitdefender Central và tạo tài khoản với email cá nhân hoặc tài khoản mạng xã hội, tài khoản Microsoft, Apple.

  2. Nhập mã (Code) bản quyền

    Sau khi tạo tài khoản thành công, điều hướng đến mục My Subscription hoặc chọn Activate a Subscription để tiến hành nhập mã kích hoạt bản quyền/license

  3. Kích hoạt bản quyền/license

    Nhập mã bạn nhận được ở thẻ cào bản quyền Bitdefender vào ô nhập và chọn Activate. Hoàn tất! Chúc mừng bạn đã kích hoạt thành công bản quyền Bitdefender!