Khôi phục Norton sau khi nâng cấp Windows 10

hướng dẫn khôi phục norton sau khi nâng cấp windows 10

Phục hồi Norton sau khi nâng cấp Windows 10

  1. Tải fix tool.
  2. R-click the Windows10NortonUpgrader.exe file → Chọn Run as administrator.
  3. Tại cửa sổ hiện lên → Chọn Next.Phục hồi Norton sau khi nâng cấp Windows 10
  4. Tải và cài đặt lại Norton (Xem Thêm)

KAYOTEC.COM