Chuyên phần mềm bản quyền Antivirus, đồ hoạ, ứng dụng văn phòng

BÁO GIÁ: sales@kayotec.com   KHÁC: info@kayotec.com

OFFICE

OFFICE 2016 Home & Business

OFFICE 2016 Home & Business

Office 2016 Home & Student sử dụng với mục đích phục vụ công việc học tập với các tính năng thiết yếu giúp làm việc, lập kế hoạch và chia sẻ dễ dàng hơn tại nhà và ở trường.

  • Cho 1 PC
  • Các phiên bản được cài đặt đầy đủ của Word, Excel, PowerPoint và OneNote
  • Lưu trữ tệp trong nền tảng điện toán đám mây với OneDrive
  • Tương thích với Windows 7 trở lên
  • Tất cả ngôn ngữ được bao gồm
OFFICE 2016 Home & Student

OFFICE 2016 Home & Student

Office 2016 Home & Student sử dụng với mục đích phục vụ công việc học tập với các tính năng thiết yếu giúp làm việc, lập kế hoạch và chia sẻ dễ dàng hơn tại nhà và ở trường.

  • Cho 1 PC
  • Các phiên bản được cài đặt đầy đủ của Word, Excel, PowerPoint và OneNote
  • Lưu trữ tệp trong nền tảng điện toán đám mây với OneDrive
  • Tương thích với Windows 7 trở lên
  • Tất cả ngôn ngữ được bao gồm