Foxit PhantomPDF Mac

Các doanh nghiệp ngày càng có nhu cầu cao hơn nhiều so với việc tạo và chỉnh sửa file PDF. Họ cần đảm bảo tuân thủ quy định an ninh, quản lý và lưu trữ các tài liệu quan trọng của doanh nghiệp; đảm bảo các văn bản không thay đổi sau khi được phê duyệt. Chính vì thế doanh nghiệp cần một giải pháp bảo vệ file PDF mạnh mẽ nhưng gọn nhẹ, dễ dàng triển khai cho hàng ngàn người dùng mà không lo ngại cạn kiệt nguồn tài nguyên. Foxit PhantomPDF Business chính là một giải pháp mà doanh nghiệp đang cần.

Xem đầy đủ thông tin

FOXIT PHANTOMPDF BUSINESS

Tính năng chính của Foxit PhantomPDF Business
XFA Form Filling – XFA (XML Form Architecture)
Cho phép bạn tận dụng các mẫu XFA có sẵn và chỉ việc điền thông tin vào.
Hiệu suất cao
Tạo ra file PDF nhanh gấp 3 lần từ hơn 200 loại file văn phòng phổ biến nhất từ ứng dụng MSOffice như Word, PowerPoint và Excel
Tạo ra File PDF bằng một cú nhấp chuột
Tạo tài liệu PDF với chỉ một click chuột từ ứng dụng như MS Office Word, PowerPoint và Excel
Chỉnh sửa PDF nâng cao
Cho phép bạn sửa bất kì nội dung trang trong bất kì tài liệu PDF nào: chọn, chèn, thay đổi, loại bỏ, xoay, sao chép, dán văn bản, hình ảnh, đồ họa và mẫu họa
Bảo mật file mạnh mẽ
Sử dụng bảo vệ mật khẩu, mã hóa và các công cụ bảo mật bằng chữ kí kỹ thuật số
Soạn thảo
Cho phép bạn xóa vĩnh viễn văn bản và hình ảnh từ các tài liệu PDF
Chứng nhận tài liệu
Cho biết bạn là người tạo ra nội dung của nó và cho phép bạn chỉ định các thay đổi được phép trong PDF
Chính sách quản lý và bảo vệ Microsoft Active Directory RMS
Mở rộng lợi ích kiểm soát việc sử dụng của MS Windows Server Active cho tất cả các tài liệu PDF của bạn và cho phép tác giả quản lý các tính năng trong mỗi tài liệu PDF
Thiết kế mẫu
Dễ dàng sử dụng các công cụ thiết kế để làm cho các tài liệu mẫu được thuận tiện hơn. Cho phép bạn tạo ra hoặc chuyển đổi các file PDF tĩnh thành file chuyên nghiệp
Tạo hành động cho các mẫu
Công cụ JavaScript cho phép bạn tùy chỉnh hành động, đưa ra các thông báo do bạn tùy chọn tùy chỉnh, bạn có thể kết nối cơ sở dữ liệu cho mục đích chèn dữ liệu mới, cập nhật thông tin, và xóa các mục cơ sở dữ liệu
Nhận diện ký tự tùy chọn
OCR hỗ trợ để làm ra các file PDF từ máy quét hoặc dựa trên hình ảnh được lựa chọn và tìm kiếm
Xác thực PDF/A
Xác thực rằng tài liệu này phù hợp với chuẩn PDF/A – la hoặc PDF/A-1b cho lưu trữ lâu dài
PDF Optimizer
Tối ưu hóa tài liệu PDF để giảm kích thước tập tin
Tính năng khác
  • Ném tài liệu được quét
  • Trợ giúp qua email- điện thoại
  • LLuôn luôn khi bạn cần
SKU: FoxitPhantomBusinessforMAC Category: Tags: , ,

FOXIT PHANTOMPDF BUSINESS

Tính năng chính của Foxit PhantomPDF Business
XFA Form Filling – XFA (XML Form Architecture)
Cho phép bạn tận dụng các mẫu XFA có sẵn và chỉ việc điền thông tin vào.
Hiệu suất cao
Tạo ra file PDF nhanh gấp 3 lần từ hơn 200 loại file văn phòng phổ biến nhất từ ứng dụng MSOffice như Word, PowerPoint và Excel
Tạo ra File PDF bằng một cú nhấp chuột
Tạo tài liệu PDF với chỉ một click chuột từ ứng dụng như MS Office Word, PowerPoint và Excel
Chỉnh sửa PDF nâng cao
Cho phép bạn sửa bất kì nội dung trang trong bất kì tài liệu PDF nào: chọn, chèn, thay đổi, loại bỏ, xoay, sao chép, dán văn bản, hình ảnh, đồ họa và mẫu họa
Bảo mật file mạnh mẽ
Sử dụng bảo vệ mật khẩu, mã hóa và các công cụ bảo mật bằng chữ kí kỹ thuật số
Soạn thảo
Cho phép bạn xóa vĩnh viễn văn bản và hình ảnh từ các tài liệu PDF
Chứng nhận tài liệu
Cho biết bạn là người tạo ra nội dung của nó và cho phép bạn chỉ định các thay đổi được phép trong PDF
Chính sách quản lý và bảo vệ Microsoft Active Directory RMS
Mở rộng lợi ích kiểm soát việc sử dụng của MS Windows Server Active cho tất cả các tài liệu PDF của bạn và cho phép tác giả quản lý các tính năng trong mỗi tài liệu PDF
Thiết kế mẫu
Dễ dàng sử dụng các công cụ thiết kế để làm cho các tài liệu mẫu được thuận tiện hơn. Cho phép bạn tạo ra hoặc chuyển đổi các file PDF tĩnh thành file chuyên nghiệp
Tạo hành động cho các mẫu
Công cụ JavaScript cho phép bạn tùy chỉnh hành động, đưa ra các thông báo do bạn tùy chọn tùy chỉnh, bạn có thể kết nối cơ sở dữ liệu cho mục đích chèn dữ liệu mới, cập nhật thông tin, và xóa các mục cơ sở dữ liệu
Nhận diện ký tự tùy chọn
OCR hỗ trợ để làm ra các file PDF từ máy quét hoặc dựa trên hình ảnh được lựa chọn và tìm kiếm
Xác thực PDF/A
Xác thực rằng tài liệu này phù hợp với chuẩn PDF/A – la hoặc PDF/A-1b cho lưu trữ lâu dài
PDF Optimizer
Tối ưu hóa tài liệu PDF để giảm kích thước tập tin
Tính năng khác
  • Ném tài liệu được quét
  • Trợ giúp qua email- điện thoại
  • LLuôn luôn khi bạn cần

KHUYẾN MÃI

Xem các sản phẩm đang được giảm giá !

Reviews

Be the first to review “Foxit PhantomPDF Mac”

Your email address will not be published. Required fields are marked *