-1%
9.400.000  9.300.000 
-1%
-1%
-5%
4.200.000  4.000.000 
-3%
35.500.000  34.500.000 
-2%

Phần Cứng

HP Z4 G4 Workstation

45.890.000  44.890.000 
-2%

Phần Cứng

HP Z6 G4 Workstation

43.590.000  42.590.000 
-2%
31.900.000  31.300.000 
-52%

Ứng Dụng Văn Phòng

Microsoft Teams

1.410.000  680.000 
-10%
6.899.000  6.199.000 
-3%

Camera và Webcam

Webcam Logitech C925E (HD)

3.299.000  3.199.000